SAKRÁLNÍ STAVBY

Created with Sketch.

Fasáda kostela v Dobevi u Písku

Rekonstrukce kostela sv. Jilji a práce v areálu kláštera v Milevsku

Rekonstrukce barokní fary v Sepekově

Rekonstrukce kostela v Nadějkově

Rekonstrukce kostela v Putimi

Rekonstrukce fasády kostela v Sezimově Ústí

Rekonstrukce návesní kaple v Zalší a rekonstrukce kapliček v Sepekově

Rekonstrukce fasády bývalé synagogy v Milevsku, rekonstrukce kaple ve Varvažově a úprava hřbitovní zdí v Albrechticích